BİLDİRİ ŞARTLARI

Sözlü Bildiri ve Poster Özet Esasları

 

 • Sunulacak çalışmalarda konu sınırlaması yoktur. Herhangi bir konuda Olgu Sunumu, Derleme Sunumu, Araştırma Sunumu yapılabilir.
 • Katılımcılar bilimsel kurulun kabul etmesi halinde birden fazla bildiriyle katılabilirler.
 • Hazırlanacak özetler başlık ve yazarlar hariç en fazla 250 kelime uzunluğunda ve Türkçe olmalıdır.
 • Başlık ve Özetin tamamı Times New Roman formatında 12 punto büyüklüğünde; yazarlar ve yazarların kurumları ise 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır
 • Başlık konuyu yansıtır nitelikte olmalı ‘’kalın’’ olarak yazılmalıdır. Başlığın sadece ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  (Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx)
 • Yazar isimleri kısaltılmaksızın sadece ilk harf büyük olacak şekilde yazılmadır.
  (Örn: Muhammed Derviş Arslan) Sunumu yapacak yazar altı çizili ve kalın olarak belirtilmelidir. Danışman hoca/Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Yazarların kurumlarının ad ve şehirleri mutlaka belirtilmelidir. (Örn: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Malatya)
 • Özet metnindeki alt başlıklar çalışmanın tipine göre:

Araştırma Sunumları için Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç

Derleme Sunumları için herhangi bir alt başlık sınırlaması yoktur.

Olgu Sunumları için Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç şeklinde olmalıdır.

 • Anahtar kelimeler mutlaka özetin en altında belirtilmelidir.
 • Özet metnine tablo, şekil ve resim konmamalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Bildiri özetleri en geç 20 Mart 2018 tarihine kadar Word dosyası içerisinde inonubat@gmail.com adresine gönderilmelidir.
 • Gönderilen bildiriler Bilimsel Kurulumuz tarafından incelendikten sonra sizlere kabul ya da ret mektubu şeklinde e-posta yoluyla geri bildirim yapılacaktır.

Özet örnekleri için:
http://www.abstractagent.com/?p=Bildiri_ozeti_ornekleri

 

 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: